Gói Chỉnh nha cắn chéo răng cửa ở trẻ em bằng mắc cài 10,000,000₫

CHI TIẾT GÓI KHÁM:

  • Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định
  • Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định
  • Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp
  • Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định

Giá tham khảo : 10.000.000đ