Gói Chỉnh nha bằng mắc cài kim loại (có nhổ răng) 25,000,000₫

CHI TIẾT GÓI KHÁM

 • Lấy lại khoảng bằng khí cụ định
 • Duy trì kết quả chỉnh răng khí cụ cố định
 • Nắn chỉnh răng xoay
 • Nắn chỉnh răng lạc chổ sử dụng khí
 • Làm dài thân răng
 • Dán mắc cài trực tiếp bằng kim loạ
 • Làm lún các răng cửa HD
 • Làm trồi răng cối nhỏ
 • Đóng khoảng răng
 • Điều chỉnh sự nghiên răng
 • Duy trì bằng tháo lắp
 • Gắn band

Giá tham khảo : 25.000.000đ